Ikea obdarovala deti Základnej školy M.Rúfusa...

Keď sme oslovili spoločnosť Ikea s prosbou o pomoc, obratom reagovali na našu požiadavku. Ochotne nám ponúkli svoju spoluprácu a tak po návrate detí do škôl ich čakalo milé prekvapenie. Priestory školského klubu sú vďaka daru od spoločnosti Ikea Industry Závažná Poruba vybavené novým nábytkom. Deti si tak svoje knihy, hračky mohli poukladať do nových poličiek a komód. Najviac sa potešili novej rozťahovacej posteli, ktorá im slúži ako sedačka. Priestory na hranie sú tak zmodernizované a deti tu majú svoj priestor na učenie a hry.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pracovníkom Obecného úradu v Závažnej Porube za pomoc pri montáži nábytku.

Ďakujeme spoločnosti Ikea Industry Závažná Poruba, že prispela k úsmevu našich detí.

Mgr. Katarína Migaľová, predsedníčka ZRPŠ

Foto: -Simonka Marcinčinová, Katka Jambrichová- ©2021-webm-