Družstevníci rokovali v Závažnej Porube...

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši eviduje 313 členov. Družstvo obhospodaruje poľnohospodársku pôdu vo výmere 1371 ha. Orientuje sa na výrobu kravského a ovčieho mlieka. V minulom roku dosiahlo dojivosť 8 327 l mlieka na jednu dojnicu, 124 l na jednu ovcu. Členovia družstva sa stretli v piatok 26. júna 2021 na výročnom rokovaní. Zhodnotili ekonomické výsledky za rok 2020 a venovali sa podnikateľskému zámeru pre rok 2021. Predseda PD Ing. Anton Sivák v správe uviedol: „Aj napriek mimoriadnej situácii s pandémiou koronavírusu družstvo zaznamenalo výsledky porovnateľné s rokmi predchádzajúcimi. Výnosy plodín ako pšenica jarná, či raž ozimná dosiahli nadpriemerné výsledky. Dojivosť si uchováva štandardnú úroveň. Za všetkým je dobrá organizácia výroby a enormné pracovné nasadenia zamestnancov družstva.“ Závažnú Porubu na rokovaní zastupoval zástupca starostu Dušan Migaľa.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-