erb zp small j

Dotazníky spokojnosti - prieskum.

Predkladáme Vám dotazníky spokojnosti, prosím vyjadrite svoj názor v nasledujúcich prieskumoch spokojnosti.

Výsledky vyhodnotíme, budú pre nás zrkadlom a objektívnym pohľadom, ako nás Vy občania vnímate.

Dotazníky pripravila poslankyňa OcZ Ing. Katarína Poliaková.

Prosím kliknite na odkazy prieskumov spokojnosti a vyplňte.


Prieskum spokojnosti - Materská škola Zvedavček...


Prieskum spokojnosti - Základná škola Milana Rúfusa...


Prieskum spokojnosti - Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov...


Prieskum spokojnosti obyvateľov obce - Prieskum obec Závažná Poruba...


 ©2020-webm-