Doplňujúce voľby zástupcu rodičov do Rady školy.

Vážení rodičia,

dňa 16.10.2019 od 18:00h - 18:30h sa prostredníctvom internetového hlasovania cez aplikáciu webex (do ktorého sa prihlásite cez link, ktorý vám bude zaslaný emailom) uskutočnia voľby zástupcu rodičov do Rady školy. Volebný poriadok je zverejnený na stránke školy. Nájdete tam všetky informácie a predtlačené tlačivo.

Prosíme Vás o účasť na voľbách, nakoľko voľby sú platné, len ak sa na nich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a taktiež o kandidatúru. Kandidatúru, alebo návrh kandidáta môžete poslať po svojich deťoch do 13.10.2020.

Bez zástupcov z rady rodičov nebude Rada školy funkčná.

Ďakujeme.

 

Doplňujúce informácie:

 

Text : -Simona Marcinčinová-, ©2020-webm-