Detské ihrisko KONÍK už slúži deťom...

Po kolaudácii stavby odovzdal deťom do užívania začiatkom letných prázdnin 2021starosta Závažnej Poruby Ing. Pavel Beťko detské ihrisko KONÍK. Detské ihrisko je určené pre deti do 14 rokov. Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie ihriska len v sprievode dospelej osoby. Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby. Prevádzkový čas detského ihriska: 08:00 – 20:00.

O tom, že novovybudované ihrisko deti oslovilo a potešilo niet pochýb. Viac povedia priložené obrázky.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-