Členská základňa COOP Jednota hodnotila uplynulý rok.

Členovia Jednoty COOP v Závažnej Porube sa vo štvrtok 13. februára 2020 zišli na výročnom rokovaní.

Rokovanie viedla Darina Jačalová. Najskôr si minútou ticha uctili pamiatku členov, ktorí nás v roku 2019 predišli do večnosti. Správa predsedníčky Mgr. Evy Niňajovej konštatovala, že zásobovanie predajne je na dobrej úrovni a podmienky predaja spĺňajú hygienické kritériá. Osvedčili sa marketingové akcie a zákazníci využívajú aj doplnkové služby. V závere poďakovala predavačkám za dobrú prácu. Schválili navrhnutý volebný poriadok a zvolili na päťročné obdobie nový výbor. Za predsedníčku zvolili Mgr. Evu Niňajovú. V nastávajúcom roku sa výbor členskej základne zameria na: riadny chod predajne, poriadok, dodržiavanie pracovnej doby a bude sledovať čerstvosť, dostupnosť a cenovú prístupnosť ponúkaného tovaru.

Rokovania sa zúčastnil aj starosta Pavel Beťko. Uviedol, že sa pripravuje revitalizácia okolia budovy Jednoty COOP, MŠ a požiarnej zbrojnice.

Výročná schôdza odporučila vlastníkovi objektu: vybudovať bezbariérový prístup do predajne potravín v Závažnej Porube a časť prostriedkov z nájmu budovy investovať do rekonštrukcie a modernizácie.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-