Cez peknú sobotu zveľaďovali...

Čistota športovísk a bezpečnosť rekreačných zariadení patrí k prioritám samosprávy Závažnej Poruby. S týmto cieľom sa uskutočnila v sobotu 6. novembra 2021, za pekného počasia, brigáda dobrovoľníkov. Najskôr sa montovalo účelové oplotenie nového detského ihriska. Popri tom sa vyhrabalo lístie, vyčistili prístupové komunikácie ku športoviskám a opravili poškodené zariadenia. Efektívne sa ochránili priestory určené pre špor a relax. Uviedlo sa do poriadku životné prostredie a to všetko pred nastávajúcou zimou.

Slová uznania patria všetkým, čo prišli a pridali ruku k dielu. Ešte raz: "Boli ste super! Ďakujeme!"

Text i foto: -dm-,©2021-webm-