Centrum obce sa zveľaďuje...

Po výmene strešnej krytiny, okien a dverí na požiarnej zbrojnici v Závažnej Porube sa pristúpilo v polovici júla 2021 k zatepleniu celej stavby. Stavebné práce sa rozbehli a je predpoklad, že v závere mesiaca bude táto budova oblečená v nových šatách. Centrum obce získa nové oči.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-