Básnikova hora...

Slovenský rozhlas Radio Regina - Stred odvysielal v stredu 1. septembra 2021 umelecky spracované dokumentačné rozhlasové pásmo Sylvie Hoffmannovej Básnikova hora.

Reláciu nájdete na tomto odkaze... (uverejnené so súhlasom)

©2021-webm-