Školská jedáleň - OZNÁMENIE.

Školská jedáleň pri MŠ v Závažnej Porube je aj naďalej mimo prevádzky, až do odvolania.

Každé stravné, ktoré stravníci uhradili trvalým príkazom, alebo bežným prevodom, je evidované na konte stravníka.

Pri vyúčtovaní počas letných mesiacov, bude vrátené (veľký preplatok), alebo použité na stravovanie v ďalších mesiacoch prípadne v novom školskom roku.

Vedúca Školskej jedálne pri MŠ Mária Jačalová.

 ©2020