Interná smernica o stravovaní v školskej jedálni a iných formách stravovania.

erb zp small g

Obec Závažná Poruba vydáva inertnú smernicu o stravovaní v ŠJ pri MŠ, ktorá sa týka stravovania stravníkov v ŠJ pri MŠ v Závažnej Porube.

Účinnosť smernice od 1.9.2015.

i pdfInterná smernica o stravovaní v školskej jedálni a iných formách stravovania: (372,3 kB)

©2015