Finančné limity v školskej jedálni platné od 1.9.2019

i pdfFinančné limity v školskej jedálni od 1.9.2019: (97,7kB)

Pozri aj súvisiace:

i pdfVZN č. 2/2019, o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Závažná Poruba: (98 kB)

©2019