Fotogaléria FsK za rok 2020

Poludnica bilancovala svoju činnosť za rok 2019 v soboru 4. januára 2020. Okrem Závažnej Poruby úspešne účinkovala v Liptovskom Mikuláši, v Lopeji, vo Veternej Porube, v Pavlovej Vsi, v Podtúrni. Elena Chovanová a Hedviga Šarafínová postúpili na celoštátnu prehliadku tanečníkov v kategórii Nositelia tradícií. Pamätnú plaketu prevzali: Želmíra Staroňová a Ivan Broska za reprezentáciu Závažnej Poruby. (Foto: -Richard Macko-)

Medveď Homrľaj navštívil materskú školu. V stredu 12. februára 2020 domáci folkloristi z FsK Poludnica navštívili Materskú školu v Závažnej Porube. Deti podnietili k spevu, tancu a vysvetlili, že fašiangové zvyky majú svoju históriu a patria ku koloritu každej obce. (Foto: -Danka Čupková-)

Oživili tradície, aby to, čo tu bolo, stále bolo. Fašiangové tradície v obci pod Poludnicou oživila aj v tomto roku folklórna skupina Poludnica. V sobotu 15. februára 2020 nositelia tradícií naplnili odkaz tých, čo tu boli pred nami. Fašiangovú atmosféru umocnil krásny zimný deň. (Foto: -Dušan Migaľa-)

Poludnica fašiangovala v meste. Do fašiangového sprievodu v Liptovskom Mikuláši sa zapojila aj Poludnica. Zaspievala homrľajské piesne, zavinšovala zdravia, šťastia a do tanca pojali aj primátora. (Foto: -Marta Brosková-)

Poludnica roztancovala námestie. Pri sviatku MDŽ 2020 predviedla Poludnica svoje vystúpenie na námestí v Liptovskom Mikuláši. Ako spevák a inštrumentalista sa predstavil Ivan Broska. Na harmonike sprevádzal Tibor Plch. Nový program v réžii Eleny Chovanovej prítomných rozveselil, roztancoval a potešil. (Foto: -Ondrej Dvoran-)

Poludnica hosťovala na Svätojánskom grife. V poradí 7. ročník festivalu ľudovej hudby, spevu, tanca a remesiel pod názvom Svätojánsky grif sa konal 9. augusta 2020 v Jánskej doline v areáli Penziónu Horec. Porubská Poludnica tu uviedla v réžii Mgr. art. Eleny Chovanovej choreografiu Na porubskej zábave. (Foto: -Peter Stromko ml.-)

Za Vráty poľovníci odhalili 16. augusta 2020 Pamätnú tabuľu. Pri odhalení účinkovala Folklórna skupina Poludnica a jej sólista, spevák a inštrumentalista Ivan Broska. Pamätná tabuľa pripomína históriu združenia, vyjadruje úctu a vďaku zaslúžilým členom. (Foto: -Iveta Beťková-)

Poludnica začepčila mladuchu. Pohotový fotograf zaznamenal čepčenie mladuchy v Podaní Poludnice. Obrázky uverejnené so súhlasom novomanželov. (Foto: -Jaroslav Šimček-)

Vinšovanie spod stromčeka. Folklórna skupina Poludnica v spolupráci s domácim Klubom dôchodcov a deťmi v réžii Ivety Beťkovej verejnosti ponúkla prostredníctvom internetu vianočné vinše a koledy. (Foto: -Juraj Lešťan-)

 ©2020