Fotogaléria FsK za rok 2019

Fašiangy sú najveselšia časť roka. Fašiangové tradície v obci pod Poludnicou oživila aj v tomto roku folklórna skupina Poludnica. (Foto:-Dušan Migaľa-)

Fašiangy v meste. Do sprievodu sa zapojila aj porubská Poludnica. Na námestí zaspievala homrľajské piesne, zavinšovali zdravia, šťastia a do tanca pojali aj primátora. (Foto:-Richard Macko-)

Poludnica roztancovala námestie. Pri sviatku MDŽ 2019 uviedla Poludnica svoje vystúpenie na námestí v Liptovskom Mikuláši. Zaspievala porubské piesne a zatancovala porubské tance. Ako spevák a inštrumentalista sa predstavil Ivan Broska. (Foto: -Marta Brósková-)

Ej, zasadil som máj zelený. Svätodušné sviatky v tomto roku pripadli na 8. – 9. júna 2019. V duchu tejto tradície zasadili domáci folkloristi urasteného mája v strede obce. (Foto: -Miška Macková-)

Vytancovali postup na celoštátnu prehliadku. Závažnú Porubu a celý okres Liptovský Mikuláš reprezentovali v nesúťažnej kategórii N - Nositelia tradícií členky folklórnej skupiny Poludnica Hedka Šarafínová a Elenka Chovanová. (Foto: -Dušan Migaľa-)

Malokarpatskí vinári v Závažnej Porube. Už po piaty raz zastavila Malokarpatská vínna cesta v záhrade Domu Milana Rúfusa. Poludnica spievala a tancovala. (Foto: -Katarína Devečková-)

FsK Smrečany oslávila v decembri 2019 štyridsať rokov činnosti. Poludnica zo Závažnej Poruby k blahoželaniu pridala kyticu kvetov, Pozdravný list a spomienkový darček. (Foto: -Richard Macko-)

Váh oslávil päťdesiatku. Jubilujúcemu súboru Pamätnú plaketu Závažnej Poruby za oživovanie a prezentáciu tradícií obce pod Poludnicou odovzdal zástupca starostu Dušan Migaľa. (Foto: -Jozef Fašanok-)

Komjatice v Závažnej Porube. Poludnica priblížila Detskému folklórnemu súboru z Komjatíc folklórne tradície obce pod Poludnicou. (Foto: -Miška Macková-)

Poludnica reprezentovala Liptov. Na Vidieckom dni regiónov na slovenskej ceste v areáli Motela Route 66 v Lopeji – Podbrezová, ktorý sa konal 17. augusta 2019 Poludnica uviedla Dožínky a Privítanku murárov. (Foto: -Pavel Agnet-)

Murári, murári a ja murárečka. Porubská Poludnica úspešne oslovila v októbri 2019 najstarších vo Veternej Porube v Pavlovej Vsi a v Podtúrni. Uviedla pásmo piesní, tancov a zvykov zo života murárov pomenované Murári, murári a ja murárečka. (Foto: -Marta Brósková-)

Advent začala Poludnica. Poludnica zaspievala pri rozsvietenom stromčeku koledy, deti zavinšovali a na záver radostného stretnutia si prítomní spoločne zaspievali Tichú noc. (Foto: -Miška Macková-)

Poludnica v DSSaZpS. Klienti sa tejto návšteve potešili. Účinkujúci sa v tomto adventnom čase prihovorili klientom milým slovom, zaspievali si s nimi koledy a popriali si vzájomne pokojné a požehnané sviatky. (Foto: -Petra Mišíková-)

Poludnica začepčila mladuchu. Poludnica čepčí mladuchu podľa porubských zvykov. Uverejnené so súhlasom mladomanželov. (Foto: -Martina Trnovská-)

Ocenenia v tomto roku:

©2019