Fotogaléria FsK v roku 2017

Fašiangové tradície v obci Závažná Poruba oživila aj v tomto roku folklórna skupina Poludnica. Zaspievali, zatancovali a ako sa patrí aj zavinšovali: "...zdravia, šťastia stálieho." (foto: Ing. Ján Jambrich)

Pásmo piesní, tancov a zvykov pod názvom Otvárajte dvere v choreografii Mgr. art. Eleny Chovanovej uviedla Poludnica v nedeľu 12. februára 2017 v Bobrovci. (foto: Zita Fašiangová)

Do fašiangového sprievodu v meste Liptovský Mikuláš sa v piatok 17. februára 2017 zapojila aj Poludnica. Primátorovi Jánovi Blcháčovi pekne zavinšovali a Mikulášanom popriali: "...zdravia, šťastia stáleho, aby nikdy nemali pudilára prázdnieho." (foto: Ondrej Dvoran)

Do susedného Ploštína, s pásmom piesní, tancov a ľudových zvykov pod názvom "Otvárajte dvere", zavítala 19.02.2017 Poludnica. (foto: Ondrej Dvoran)

Pri sviatku MDŽ uviedla Poludnica brilantné vystúpenie na námestí v Liptovskom Mikuláši. Zaspievala murárske piesne a zatancovala porubské tance. (foto: Ondrej Dvoran)

V čase veľkonočných sviatkov folklórna skupina Poludnica úspešne reprezentovala Závažnú Porubu a jej folklórne tradície v Liptovskom Jáne. V sobotu 15. 04. 2017 uviedla murárske piesne a tance. (foto: Ľ. Urbanová)

Folklórna skupina Poludnica vystupovala v pondelok 24.04.2017, v priestoroch Múzea ľudovej kultúry v Pribyline, pre švédskych študentov. Vrcholným zážitkom však pre nás všetkých bolo, keď sa učili slovenské ľudové tance. Na rozlúčku zaspievali zborovo aj oni švédsku pieseň. (foto: Ján Merganič)

Dávne zvyky ožili vďaka domácej folklórnej skupiny. Pred Kultúrnym domom v Závažnej Porube v sobotu 27.mája 2017 o 19:00 h zasadili máj zelený. (foto: Ondrej Dvoran)

Na 63. ročníku Folklórneho festivalu vo Východnej (2017) uviedla Poludnica spoločne s folklórnou skupinou zo Smrečian Privítanku murárov. Historické  kostýmy, autentické dialógy, dobové tance a piesne oslovili prítomné publikum. (foto: Lukáš Valluš)

Na pôde kostola v Skanzene  Pribylina sa v nedeľu 1. októbra 2017 konali slávnostné služby Božie, ktorých sa zúčastnil aj Cirkevný zbor ECAV zo Závažnej Poruby. Obohatením sa stalo vystúpenie Poludnice. Do kostola priniesli Boží dar a dožinkový veniec na znak ukončenia roboty na poliach i v záhradách. (foto: Katarína Devečková)

Áno, je to tak! Čepčenie peknej mladuchy v penzióne Villa Betula v podaní Poludnice. Menej slov, viac obrázkov. Uverejnené so súhlasom mladomanželov. (foto: Ján Vereš)

Scénickým obrázkom, akoby vystrihnutom z obecnej kroniky, uviedla Poludnica v sobotu 21. októbra 2017 v susednom Liptovskom Jáne v premiére celkom novú inscenáciu pod názvom Murári, murári a ja murárečka. Námet scenár a réžia Mg. Art. Elena Chovanová. (foto: Juraj Záborský)

Ocenenia v tomto roku:

 

©2017