Fotogaléria FsK v roku 2015

Fašiangový sprievod. Posledným fašiangom v Závažnej Porube patrí fašiangový sprievod po obci s medveďom – Homrľajom. V sobotu 31. januára 2015 folklórna skupina Poludnica obišla takmer všetky ulice so spevom a tancom. (Foto:-Dušan Migaľa-,-livka-)

Nositelia tradícií. 3. mája 2015 sa v Liptovských Sliačoch konala súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín pod názvom "Nositelia tradícií". Folklórna skupina Poludnica uviedla Porubskú svadbu. Choreografia spracováva tú časť porubskej svadby, keď svadobní hostia odchádzajú o polnoci z domu nevesty a privádzajú mladý pár do ženíchovho domu, ktorý sa stáva ich novým domovom. (Foto:-Katarína Piatková-)

Sadenie mája. V sobotu 16. mája 2015 o 19:00 h sadenie mája spolu s Poludnicou sledovala celá Závažná Poruba. Všetci si spoločne  zatancovali, zaspievali a mali radosť, že dávne zvyky ožili v podaní domácej folklórnej skupiny. (Foto:-Lucia Erhardtová-)

Porubská svadba. Táto choreografia spracováva tú časť svadby, keď svadobní hostia odchádzajú o polnoci z domu nevesty a privádzajú mladý pár do ženíchovho domu, ktorý sa stáva ich novým domovom. (Foto: -Zolo Šiposs-,-Milan Majerko-)

V sobotu 22. augusta 2015 sa účastníkom Oldtimer Rallye Tatry o dobrú náladu postarala domáca Poludnica. (Foto:-Dušan Migaľa-)

Programové podujatie Poďakovanie za úrody 27. septembra 2015 vo Vlkolínci oživila atmosféru piesňami a tancom naša folklórna skupina Poludnica. Zazneli vinše i poďakovania. (Foto:-Dušan Migaľa-, -Zolo Šiposs-)

18.10. 2015 v kultúrnom dome v Žiari, v rámci Mesiaca úcty starším  folklórna skupina Poludnica spríjemnila posedenie dôchodcov v Žiari.  (Foto: -Petr Brádle-)

Poslednú októbrovú nedeľu, folklórna skupina Poludnica v rámci Mesiaca úcty k starším vycestovala do Kalamien. (Foto:-Dušan Migaľa-)

Prvú adventnú nedeľu, na Nádvorí Čierneho orla, v pásme predvianočných zvykov od Kataríny do Štedrého večera, Poludnica uviedla porubské zvyky: na Ondreja, na Luciu, na Tomáša a na Štedrý večer. (Foto:-Ing. Peter Agnet-)

Pri vianočnej kapustnici porubská Poludnica hodnotila svoju celoročnú činnosť. Potvrdilo sa, že pravidelné nácviky dochutené vášňou, láskou a odbornosťou choreografie prinášajú svoje ovocie. (Foto:-Dušan Migaľa-)

Ocenenia v tomto roku:

©2015