Fotogaléria FsK v roku 2014

Vyniesli, upálili a utopili Morenu. Tento dávny zvyk oživili piatok 4. apríla 2014 v rámci regionálnej výchovy žiaci a žiačky zo Základnej školy M. Rúfusa v sprievode svojich učiteliek. (Foto:-Dušan Migaľa-)

Obec ožila spevom, tancom a dobrou pohodou tak, ako to bývalo za dávnych časov. Nositelia tradícií oživili to, čo vždy patrilo ku životu obce. (Foto:-Lucia Erhardtová-)

Deň folklóru pod Poludnicou, 14. 06 2014, otvorila báseň Poludnica od Milana Rúfusa. (Foto:-Dušan Migaľa-)

Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom - 26. 07 2014 Lúčky. Obec Závažnú Porubu reprezentovala Fsk Poludnica. Svojim úspešným vystúpením prezentovala ľudové umenie predchádzajúcich generácií. (Foto: -Peter Agnet-)

24. augusta 2014 - Porubský folklór úspešne reprezentoval Závažnú Porubu na X. ročníku Celoliptovských dní matky v Liptovských Sliačoch. Dožinková slávnosť v podaní Fsk Poludnice oslovila publikum myšlienkou choreografie, spevom i tancom. (Foto: -Peter Agnet-)

V Skanzene v Pribyline uviedla 5. októbra 2014 Fsk Poludnica programový blok Dožinky. Gazdovi odovzdali nazbierané klásky a dožinkový veniec. Potom si kosci i žnice spolu zatancovali a zaspievali. (Foto: -Peter Agnet-)

Na deň Lucie (13. decembra 2014) uviedla Fsk Poludnica v penzióne Zivka novo naštudovaný programový blok zvykov od jesene do Vianoc. Pásmo zvykov slovom sprevádzala Ľudmila Štrkolcová. (Foto: -Dušan Migaľa-)

Ocenenia v tomto roku:

 ©2014