Finančné limity na úhradu stravného v školskej jedálni :

Obec Závažná Poruba v zmysle zákona 245/2008 s účinnosťou od 01.09.2013 u r č u j e výšku finančných limitov nasledovne:

Materská škola

  • celodenná strava - 1,27 €
  • desiata - 0,30 €
  • obed - 0,72 €
  • olovrant - 0,25 €

Cena celodennej stravy - 1,27 €

Pri odoberaní len desiatej - 0,40 €

Základná škola 1- 4 ročník

Cena obeda - 1,09 €

Dospelí stravníci - zamestnanci školy

  • obed - 0,91 €   uhrádza zamestnanec
  • zo sociálneho fondu - 0,35 €

Cena obeda - 1,26 €

Iné fyzické osoby

  • obed  (náklady na potraviny) - 1,26 €  uhradené fyzickou osobou
  • režijné náklady - 0,75 €  uhradené fyzickou osobou
  • režijné náklady - 0,65 €  uhradené obcou

Cena obeda - 2,66 €

 

Text pripravila: -Vedúca školskej jedálne Mária Jačalová -

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________