V sobotu 13.januára 2018 sa konala výročná členská schôdza DHZ v našej obci. Hasiči hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok a vytýčili si ciele pre rok 2018.

Veliteľ DHZ Peter Kubovčík vo svojej správe zdôraznil hlavnú úlohu DHZ a tou je preventívna starostlivosť a pripravenosť na prípadný zásah na ochranu majetku a zdravia občanov v našej obci.

Náš DHZ má 18 aktívnych a 2 čestných členov. Predsedom je Roman Iľanovský, veliteľom Peter Kubovčík, pokladníkom  Tomáš Javoš a preventivárom Vladimír Duda.

Na schôdzi bol prítomný aj starosta obce Ing. Pavel Beťko, ktorý vyjadril spokojnosť s prácou hasičov pri organizovaní rôznych podujatí v obci, so spoluprácou pri oslavách 90 rokov založenia DHZ. Informoval, že obec uspela v projekte na obnovu hasičskej zbrojnice. Bude vymenená strecha a tiež okná a dvere.

Veliteľ okrsku Ján Hološ zdôraznil nevyhnutnú súčinnosť celého okrsku pri zásahu a dôležitosť DHZ na obci.

Fotogaléria: (04)

Text: -Pavel Beťko-, foto: -Mirka Hladká-, spracoval: -webm- ©2018

Mohlo by vás zaujímať...