Obec Závažná Poruba

zostavila rozpočet podľa ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 


Záverečný účet obce za rok 2018

Textová časť... (.pdf 525 kB)

Tabuľková časť... (.xls 223 kB)

Schválený 24. júna 2019, Uznesenie 15/2019

Záverečný účet obce za rok 2017

Textová časť... (.pdf 558 kB)

Tabuľková časť... (.xls 182 kB)

Schválený 29. mája 2018,Uznesenie 15/2018

Záverečný účet obce za rok 2016

Textová časť... (.pdf 829 kB)

Tabuľková časť... (.xls 179 kB)

Schválený 6.6.2017, Uznesenie 15/2017

Záverečný účet obce za rok 2015...

(1 197 Kb)

Schválený 6.6.2016, Uznesenie 14/2016...

Záverečný účet obce za rok 2014...

(1 453 Kb)

Schválený 29.5.2015, Uznesenie 20/2015...

Záverečný účet obce za rok 2013...

(828 Kb)

Schválený 20.6.2014, Uznesenie 04/2014...

Záverečný účet obce za rok 2012...

(414 Kb)

 Schválený 28.6.2013, Uznesenie 07/2013...

Záverečný účet obce za rok 2011...

(390 Kb)

 Schválený 18.6.2012, Uznesenie 12/2012

Záverečný účet obce za rok 2010...

(278 Kb)

Schválený 30.5.2011, Uznesenie 11/2011

©webmaster