1pano 13102019

1. Prof. Ing. Michal Baran, CSc., nar. 6. 5. 1920 v Závažnej Porube

1974 – 1984 rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

1976 – 1986 poslanec Federálneho zhromaždenia


2. Ing. Ján Broska, nar. 19. 11. 1921 v Závažnej Porube

1972 – 1981 minister stavebníctva SSR


3. Ing. Michal Broska, nar. 11. 8. 1924 v Závažnej Porube

1971 – 1984 I. námestník ministra priemyslu SSR

1984 – 1986 vládny zmocnenec pre výstavbu v rezorte priemyslu


4. Prof. Ing. arch. Peter Nahálka, CSc., nar. 7. 1. 1925 v Závažnej Porube

1959 – 1960 docent na Fakulte architektúry a pozemných stavieb v Bratislave

1963 – 1966 dekan Stavebnej fakulty


5. PhDr. Milan Rúfus, CSc.,

nar. 10. 12. 1928 v Závažnej Porube

básnik, zaslúžilý umelec

1952 – 1971 pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

1971 – 1972 pôsobil na univerzite v Neapoli

Posledné miesto jeho odpočinku je na miestnom cintoríne v Závažnej Porube.


6. Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., nar. 9. 4. 1932 v Závažnej Porube

1967 – 1989 hosťujúci profesor v USA, Nemcku, Francúzsku, Švédsku a Argentíne

1989 – 1990 minister školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

1990 – 1992 veľvyslanec Československa pri UNESCO v Paríži


7. Štefánia Marejková, rod. Iľanovská, nar. 17. 3. 1935 v Závažnej Porube

1982 – 1990 námestníčka ministra práce a sociálnych vecí SR

 


8. Ing. Rastislav Chovan, CSc., nar. 4. 2. 1936 v Batizovciach

od svojich 4 rokov žil v Závažnej Porube

1983 – 1990 I. námestník ministra dopravy ČSFR v Prahe

1992 – tajomník Komitétu – Organizácia pre spoluprácu železníc vo Varšave


9. Doc. PhDr. Bohuslav Kováč, CSc., nar. 2. 4. 1936 v Závažnej Porube

literárny kritik

1962 – 1968 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave

1971 – 1972 vedúci lektorátu na Section des études Slaves, Francúzsko


10. Bohuslav Ševčík, nar. 22. 9. 1943 v Závažnej Porube

akademický maliar, venuje sa monumentálnej tvorbe


11. Dr. Soňa Barániová, nar. 1949 v Trenčíne

od roku 1973 žije v Závažnej Porube

1992 – 1997 riaditeľka Školskej správy v Liptovskom Mikuláši

1997 – 1999 generálna riaditeľka Sekcie sociálneho a intelektuálneho rozvoja Úradu vlády SR


12. Brigádny generál Ján Iľanovský,

nar. 21. 4. 1922 v Závažnej Porube.

Takmer celý život strávil pri vojsku. Bol aktívny účastník druhej svetovej vojny. Pamätník bojovej cesty 1. československého armádneho zboru z Buzuluku do Prahy. Zaslúžil sa nielen o oslobodenie Liptovského Mikuláša, ale aj Liptova.

Do roku 2006 bol tajomníkom Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Z jeho iniciatívy osadili pamätné tabule obetiam fašizmu a 2. svetovej vojny na rôznych miestach v Liptove.


 

© webmaster

Menu súčastí

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________