advetny veniecSlovo advent pochádza z latinského „adventus" a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, je adventný veniec so štyrmi sviecami. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.

Adventný veniec sa zhotovoval už v 19. storočí. Nápad pochádza od hamburského duchovného Johana Wichlerna. V roku 1860 zavesil vo svojom dome čečinový veniec s 24 sviečkami. Dnes do venca vkladáme štyri sviečky, podľa počtu adventných nedieľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista.

Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ.

Dátum prvej adventnej nedele je pohyblivý. Je to predovšetkým preto, že posledná adventná  nedeľa, teda štvrtá, pripadá vždy na nedeľu pred 25. decembrom, ktorý je hlavným vianočným sviatkom.

Ako vieme, 25. december je každý rok iný deň. Preto tiež 1. adventná nedeľa pripadne každoročne na iný dátum.betlehem

 

Adventné obdobie v roku 2019:

1.adventná nedeľa - 1. december

2.adventná nedeľa - 8. december

3.adventná nedeľa - 15. decembra

4.adventná nedeľa - 22. decembra

Advent končí na Štedrý deň po západe slnka - 24. decembra.

Prvá adventná nedeľa tento rok pripadne na 1. decembra. Pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša a súčasne nový cirkevný rok. Obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy, pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Tradičnou súčasťou prvej adventnej nedele je zapálenie prvej sviečky na adventnom venci.

Je to prípravné obdobie pred vianočnými sviatkami a svätia ho všetky kresťanské cirkvi, ktoré očakávajú príchod Pána Ježiša Krista. V tomto období sa veriaci v evanjelických, katolíckych a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty.

Keď vieme, že k nám príde návšteva, pripravíme sa na to a urobíme všetko potrebné aby sa u nás hostia dobre cítili. Takže, keď vieme, že idú Vianoce, aby Pán Ježiš naozaj prišiel k nám a našiel si príbytok v našich srdciach, v advente sa na to pripravme: prichádzajme do chrámu Božieho ako v nedeľu, tak, podľa možnosti, aj na adventné služby Božie uprostred týždňa – zvané roráty, pristúpme v adventnom, alebo vianočnom období k sviatostiam, aby príbytky našich sŕdc boli vyčistené, vyriadené. Advent máme práve kvôli vnútornej príprave.

Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Advent nás upozorňuje aj na druhý príchod Pána Ježiša Krista, keď príde ako Sudca živých a mŕtvych. Nevieme, kedy budeme povolaní pred Kristov súd, preto žime v stálom pokání a vo viere, aby sme boli vždy pripravení vyjsť Mu v ústrety. Počas adventu kresťania žijú striedmo a nechodia na hlučné spoločenské podujatia a zábavy.

©2019webm-, zdroj: internet, foto: -archív webu-

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________