avizoV druhú májovú nedeľu prišli naše deti do kultúrneho domu s veľkou kyticou uvitou z tých najkrajších slov, piesní, tancov a kvetov.

Na začiatku starosta Pavel Beťko pripomenul: "Mama si zaslúži nielen úctu, lásku, ale aj mnoho radosti z dobrých detí a veľa, veľa pozornosti od nás všetkých po celý rok."

Potom sa k prítomným prihovoril pán farár Pavlík: "Mama vštepuje deťom ozajstné hodnoty pravdy, lásky, mravnosti, slušnosti, cudnosti. Matka má deti vychovávať vo viere, láske a nádeji. Práve v rodine začína mravná obnova spoločnosti a tu zohráva veľkú úlohu matka."

Najmenší zahrali rozprávku O Maťkovi a Kubkovi, zbojníci zatancovali, včielky polietali a spoločne zarecitovali verše o mame. Žiaci zo školy ukázali, čo všetko robí mama pre rodinu. Zahrali na gitare, husličkách, zaspievali, zatancovali, chlapci dokonca zaplávali, mažoretky sa predstavili ako kvietky a uviedli aj žartovné scénky zo života. Bol to scénický obrázok lásky, radosti a vďačnosti.

Ukázalo sa, že naše deti dokážu byť zručné a šikovné, keď ich vedú tvorivé učiteľky. Starosta Pavel Beťko poďakoval účinkujúcim i tým, čo program pripravili. Každej mame spoločne odovzdali utešený kvietok.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2019

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________