Počas novoročného koncertu, ktorý zorganizovalo mesto Liptovský Mikuláš v trojkráľový podvečer, odovzdal primátor Ján Blcháč ocenenia viacerým obyvateľom Liptovského Mikuláša. Cenu mesta Liptovský Mikuláš prebrala aj Mgr. art. Elena Chovanová za prínos v oblasti spoločenskej, kultúrnej a výchovnej.

e chMgr. art. Elena Chovanová. Foto:-Gabo Lipták-

Narodila sa v Závažnej Porube. Prvý vysokoškolský diplom získala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici ako učiteľka prvých až štvrtých ročníkov základných škôl. Neskôr si odbornú spôsobilosť rozšírila o aprobáciu slovenský jazyk – telesná výchova pre piate až deviate ročníky základných škôl. V roku 1984 získala titul Mgr. art. po štúdiu na VŠMU ako tanečný pedagóg. Svoju pedagogickú dráhu začala na základnej škole. Viac než 30 rokov pôsobila ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Liptovskom Mikuláši. Vychovala stovky tanečníkov a desiatky tanečných pedagógov, ktorí pôsobia v divadlách i na základných umeleckých školách po celom Slovensku. V Liptovskom Mikuláši založila súbor moderného tanca Mladosť. Je zakladateľkou scénického tanca na Slovensku. Deväť rokov pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa Okresnej školskej správy v Liptovskom Mikuláši. Pracovala aj pre Centrum voľného času, kde viedla tanečno – pohybové krúžky a viedla i kurzy anglického jazyka. Po odchode na dôchodok aktívne pôsobila v Jednote dôchodcov v mestskej časti Palúdzka. Tanečné umenie vníma ako úžasnú silu, ktorá má v sebe pôsobivú hudobnú, výtvarnú i pohybovú zložku. Vytvorila veľa príťažlivých tanečných choreografií, ktoré tu zostávajú ako posolstvo a autentická výpoveď jej tvorivého ducha.

Cenu mesta získala Elena Chovanová pri príležitosti životného jubilea, za prínos v spoločenskej a kultúrnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš.

Text: -tlačová správa mesta L. Mikuláš-, foto: -Gabo Lipták-,©2018

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________