Vážení občania, spaľovanie lístia, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané a škodlivé. Osobitne v tomto období, keď sa zbiera úroda dochádza k hromadnému páleniu odpadov zo záhrad a záhumienok. Dochádza tak k porušovania hneď niekoľkých zákonov.

Pri spaľovaní odpadov v záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Pri spaľovaní odpadu doma sa uvoľňujú škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania. Spálením organického odpadu teda doslova vypúšťame do ovzdušia organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny.

Pálením zeleného odpadu, v prípade keď sa nad obcou vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.

Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež všeobecne záväzného  nariadenia  obce č.2 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Závažná Poruba. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov, vrátane biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, tráv, kríkov atď.

Zákony umožňujú zelený odpad len zhodnocovať. Jedným z najjednoduchších spôsobov je jeho kompostovanie a vlastná výroba kompostu. V prípade, že občania nevedia tento druh odpadu zhodnotiť, odpad odvezú na miesto určené obcou.

Vážení občania touto cestou Vás žiadame o dodržiavanie jednotlivých zákonov a nariadení. Buďme k sebe a životnému prostrediu ohľaduplní. Vytvárajme spoločne zdravé životné prostredie pre všetkých občanov našej obce. Každý kto porušuje spomínané zákony a nariadenie môže dostať blokovú pokutu vo výške 33 € alebo môže byť potrestaný pokutou do výšky až 66 € v priestupkovom konaní.

V Závažnej Porube 12.septembra 2018.

Text i foto: Vladimír Mlynček, poslanec OcZ, komisia pre životné prostredie, -©2018-webm-

Komentárov   

# Akú pokutu?občan 2018-09-17 12:36
CHA-CHA-CHA a kedy už niekto akú pokutu dostal, veď je to smiešne dať rodine pokutu. Veď to by bol koniec sveta to potom môžeme voliť prisťahovalcov možno by bol poriadok a neposraté chodníky od psov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
# Odpoveď na reakciu občanVladimír Mlynček 2018-09-18 21:42
Nerád odpovedám na anonymi, tie umožňuje reagovať na veci verejné neadresne.Ak máte lepšie riešenia, na problémy v našej obci vyjdite so svojej anonymnej ulity a skúsme spoločne a konštruktívne reagovať na zlepšenie života v našej obci,Individuál ne výčitky vyjdú na zmar Vzájomná tolerancia,sluš nosť,dodržiavan ia zákonných pravidiel a vzájomný rešpekt nahradia represívne opatrenia,ktoré sú len krajným riešením problémov v našej obci.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Copyright © 2011-2018.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________