V Závažnej Porube Deň víťazstva nad fašizmom  pripomenuli a oslávili už v piatok 5. mája 2017. V popoludňajších hodinách položili predstavitelia obce vence ku pomníku padlých partizánov na Polčenom a za kostolom, na mieste, kde padol Nikolaj Ivanovič Nebesnyj.

Vo večerných hodinách sprievod účastníkov viedol od obecného úradu ku pomníku na nižnom konci. Po štátnej hymne zaznelo slovo básnika ako prosba: Nech nikdy nezaznie žiadny výstrel. Starosta Ing. Pavel Beťko privítal prítomných a pripomenul hrôzy vojny. Predseda ZO SZPB Dušan Migaľa okrem iného uviedol: "Vojna mení osudy ľudí stratou blízkych, zdravia, majetku... Deň víťazstva je veľký sviatok. Sloboda, ktorú dnes máme, je výsledkom krvi, potu a sĺz nespočetného množstva mužov a žien. Obetiam patrí najvyššia úcta, žijúcim účastníkom odboja trvalá vďaka."

Potom zaznela pieseň o krásach Liptova v podaní spevokolu. Na záver prítomní spoločne zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Fotogaléria: (06)

Text:-dm-, foto:-Ing. Ján Jambrich-, spracoval: -webm- ©2017