A keď zlaté púpavy

vysypú sa do trávy,

zavolajú ďalšie kvietky.

Skoro všetky, skoro všetky:

zvonky, klince, margarétky...

(Milan Rúfus: Ako k nám prichádzajú kvietky, úryvok.)

 

Fotogaléria: (04)

Text pripravil: -dm-, foto: -dm-, spracoval: -webm- ©2017