1pano 13102019

Milan Rúfus - rodák zo Závažnej Poruby.

 

slovenský básnik, prekladateľ, literárny historik, esejista


* 10.12.1928 Závažná Poruba
† 11.01.2009 Bratislava

 

 

 

POZDRAV RODÁKOM ...

"Naveky Závažná. Len cesta zarúbaná.

Čosi, čo nemá dna.
Živá a krásna rana.

Svetielko večné v nás, nesie ho v ruke dieťa.

Nesfúkne mu ho čas.
A útle premôže ťa.

Zvuk tichej stálosti
a sľuby nezlomné,

a balzam na kosti -
to všetko je v tom mene.

Naveky závažná.
Stále ti bude takou.

Plnosťou do prázdna.
Svitaním do súmrakov."

Životopis:

Narodil sa v rodine murára v Závažnej Porube. Vzdelanie získaval v ľudovej škole v rodisku, na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1948 úspešne zmaturoval, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1948 - 1952 študoval slovenčinu a dejepis Po skončení vysokoškolského štúdia zostal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako pedagóg. Prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry. V školskom roku 1971 - 1972 pôsobil na univerzite Instituto Universitario v Neapole, tu prednášal slovenský jazyk a literatúru. Od roku 1990 do svojej smrti v roku 2009 žil na dôchodku v Bratislave. Posledné miesto jeho odpočinku je na miestnom cintoríne v Závažnej Porube, tak ako bola jeho posledná vôľa, pod Poludnicou.

Planétka (33158) Rúfus:

Po básnikovi je pomenovaná planétka (33158) Rúfus, ktorú objavili Leoš Kornoš a Peter Kolény z Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK v Modre 26. februára 1998.

Tvorba:

Prvé básne písal ako žiak ľudovej školy v Závažnej Porube, ktorých rukopisy sa zachovali a sú vystavené v rodičovskom dome Milana Rúfusa v Závažnej Porube, ktorý je prístupný verejnosti. Svoje básne publikoval v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Inšpiroval sa slovenskou ľudovou slovesnosťou a dielami viacerých slovenských maliarov. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval tiež písaniu kníh pre deti a mládež. Tvorbou patrí k najvýraznejším básnickým zjavom. Predstavil sa ako básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku človeka i sveta druhej polovice 20. storočia. Veľmi vnímavo a citlivo hľadá zmysel a podstatu ľudského života. Hlboko načrel do jeho starostí, bolestí, neistôt, radosti, šťastia i vzdoru. Je to poézia vysokých ideových, morálnych a estetických hodnôt zakotvená v mnohorozmernom priestore ľudského sveta.
Venoval sa prekladom z nórčiny, španielčiny, ruštiny a češtiny. Jeho diela vyšli v angličtine, bulharčine, češtine, francúzštine, maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, rómčine, ruštine, taliančine a ďalších jazykoch.

Poézia:

1956 - Až dozrieme, 1966 – Chlapec, 1968 – Zvony, 1969 - Triptych (Až dozrieme, Chlapec, V zemi nikoho), 1969 - Ľudia v horách, dielo s fotografiami M. Martinčeka, 1972 - Stôl chudobných, 1972 – Kolíska, 1973 - Hľadanie obrazu, dielo s fotografiami M. Martinčeka, 1974 - Chlapec maľuje dúhu, 1974 - Kolíska spieva deťom, 1977 - Hudba tvarov, 1978 – Hora, 1982 - Óda na radosť, 1987 - Prísny chlieb, 1992 - Neskorý autoportrét, 1996 - Čítanie z údelu, 1997 - Žalmy o nevinnej, 1998 – Vážka, 2000 - Jednoduchá až po korienky vlasov, 2001 - Čas plachých otázok, 2003 – Čakanka, 2005 - Báseň a čas, 2007 – Vernosť, 2009 - Ako stopy v snehu

Eseje:

1968 - Človek, čas a tvorba, 1969 - Štyri epištoly k ľuďom, 1974 - O literatúre, 1978 - A čo je báseň, 1996 - Epištoly staré a nové, 1998 - Rozhovory so sebou a s tebou
Knihy pre deti a mládež:
1975 - Kniha rozprávok, 1980 - Sobotné večery, 1985 - Rozprávočka veselá, zostaň ešte s nami, 1986 – Studnička, 1990 - Tiché papradie, 1990 – Modlitbičky, 1991 - Mechúrik Koščúrik s kamarátmi, 1993 - Lupienky z jabloní, 1994 – Pamätníček, 1995 - Modlitbičky za dieťa, 1994 - Nové modlitbičky,

Preklady:

1957 - Sergej Alexandrovič Jesenin: Výber, 1958 - Michail Jurievič Lermontov: Maškaráda, 1966 - Henrik Ibsen: Peer Gynt (v jaz. spolupráci s J. Kaňom), 1973 - František Hrubín: 2 x 7 rozprávok, 1977 - František Hrubín: Poémy, 1978 - František Hrubín: Ako sa chytá radosť, výber z Hrubínovej poézie pre deti, 1978 - Josef Kajetán Tyl: Strakonický gajdoš, 1988 - José Martí: Znamenie života, 1991 - Žalmy a Jeremiášov nárek - knihy zo Starého zákona, 2007 - František Hrubín: Hrnček, var!
 

©Zdroj: Internet

 
 

Menu súčastí

Copyright © 2011-2019.  Všetky práva vyhradené. Licencie k jednotlivým materiálom  na tejto webovej stránke vlastní prevádzkovateľ. Bez jeho súhlasu je ďalšia reprodukcia, alebo distribúcia zakázaná. (Pravidlá požívania...)


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

E - mail - prihlásenie

Webová stránka obce bola vytvorená s použitím najnovších štandardov, preto staršie prehliadače nevedia spracovať jej najnovšie funkcie. Pokiaľ si pravidelne aktualizujete Váš internetový prehliadač  (napr.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Avant Browser, Firefox, Flock, Google Chrome, Konqueror, Maxthon, Opera, Safari,... ) na novú verziu, nemali by ste na stránke zaznamenať žiadne problémy.

Webová stránka je optimalizovaná aj pre moderné mobilné zariadenia.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________